ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.co.za
R77,00ZAR
.africa
R320,00ZAR
.com
R199,00ZAR
.info
R335,00ZAR
.org.za
R77,00ZAR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R77,00ZAR
1 سال
R0,00ZAR
1 سال
R77,00ZAR
1 سال
.net.za
R77,00ZAR
1 سال
R0,00ZAR
1 سال
R77,00ZAR
1 سال
.org.za
R77,00ZAR
1 سال
R0,00ZAR
1 سال
R77,00ZAR
1 سال
.web.za
R77,00ZAR
1 سال
R0,00ZAR
1 سال
R77,00ZAR
1 سال
.africa
R320,00ZAR
1 سال
R320,00ZAR
1 سال
R320,00ZAR
1 سال
.capetown
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
.joburg
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
.durban
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
.com
R199,00ZAR
1 سال
R199,00ZAR
1 سال
R199,00ZAR
1 سال
.net
R225,00ZAR
1 سال
R225,00ZAR
1 سال
R225,00ZAR
1 سال
.org
R230,00ZAR
1 سال
R230,00ZAR
1 سال
R230,00ZAR
1 سال
.biz
R299,00ZAR
1 سال
R299,00ZAR
1 سال
R299,00ZAR
1 سال
.info
R335,00ZAR
1 سال
R335,00ZAR
1 سال
R335,00ZAR
1 سال
.name
R225,00ZAR
1 سال
R225,00ZAR
1 سال
R225,00ZAR
1 سال
.me
R355,00ZAR
1 سال
R355,00ZAR
1 سال
R355,00ZAR
1 سال
.mobi
R390,00ZAR
1 سال
R390,00ZAR
1 سال
R390,00ZAR
1 سال
.tv
R585,00ZAR
1 سال
R585,00ZAR
1 سال
R585,00ZAR
1 سال
.academy
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.accountants
R1.430,00ZAR
1 سال
R1.430,00ZAR
1 سال
R1.430,00ZAR
1 سال
.aero
R760,00ZAR
1 سال
R760,00ZAR
1 سال
R760,00ZAR
1 سال
.agency
R335,00ZAR
1 سال
R335,00ZAR
1 سال
R335,00ZAR
1 سال
.asia
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
R240,00ZAR
1 سال
.at
R235,00ZAR
1 سال
R235,00ZAR
1 سال
R235,00ZAR
1 سال
.attorney
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
.auction
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.band
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
.bar
R1.165,00ZAR
1 سال
R1.165,00ZAR
1 سال
R1.165,00ZAR
1 سال
.be
R120,00ZAR
1 سال
R120,00ZAR
1 سال
R120,00ZAR
1 سال
.beer
R465,00ZAR
1 سال
R465,00ZAR
1 سال
R465,00ZAR
1 سال
.black
R950,00ZAR
1 سال
R950,00ZAR
1 سال
R950,00ZAR
1 سال
.blue
R330,00ZAR
1 سال
R330,00ZAR
1 سال
R330,00ZAR
1 سال
.ca
R225,00ZAR
1 سال
R225,00ZAR
1 سال
R225,00ZAR
1 سال
.cat
R152,00ZAR
1 سال
R152,00ZAR
1 سال
R152,00ZAR
1 سال
.church
R499,00ZAR
1 سال
R499,00ZAR
1 سال
R499,00ZAR
1 سال
.city
R340,00ZAR
1 سال
R340,00ZAR
1 سال
R340,00ZAR
1 سال
.club
R200,00ZAR
1 سال
R200,00ZAR
1 سال
R200,00ZAR
1 سال
.co
R475,00ZAR
1 سال
R475,00ZAR
1 سال
R475,00ZAR
1 سال
.co.uk
R150,00ZAR
1 سال
R150,00ZAR
1 سال
R150,00ZAR
1 سال
.construction
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.consulting
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.cooking
R485,00ZAR
1 سال
R485,00ZAR
1 سال
R485,00ZAR
1 سال
.cool
R520,00ZAR
1 سال
R520,00ZAR
1 سال
R520,00ZAR
1 سال
.dance
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
.date
R475,00ZAR
1 سال
R475,00ZAR
1 سال
R475,00ZAR
1 سال
.de
R125,00ZAR
1 سال
R125,00ZAR
1 سال
R125,00ZAR
1 سال
.dental
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
.domains
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.email
R335,00ZAR
1 سال
R335,00ZAR
1 سال
R335,00ZAR
1 سال
.estate
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.eu
R125,00ZAR
1 سال
R125,00ZAR
1 سال
R125,00ZAR
1 سال
.events
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.faith
R485,00ZAR
1 سال
R485,00ZAR
1 سال
R485,00ZAR
1 سال
.family
R390,00ZAR
1 سال
R390,00ZAR
1 سال
R390,00ZAR
1 سال
.global
R1.100,00ZAR
1 سال
R1.100,00ZAR
1 سال
R1.100,00ZAR
1 سال
.guru
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.help
R450,00ZAR
1 سال
R450,00ZAR
1 سال
R450,00ZAR
1 سال
.host
R1.700,00ZAR
1 سال
R1.500,00ZAR
1 سال
R1.500,00ZAR
1 سال
.in
R175,00ZAR
1 سال
R175,00ZAR
1 سال
R175,00ZAR
1 سال
.media
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.ninja
R325,00ZAR
1 سال
R325,00ZAR
1 سال
R325,00ZAR
1 سال
.nl
R125,00ZAR
1 سال
R125,00ZAR
1 سال
R125,00ZAR
1 سال
.nz
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
.org.uk
R122,00ZAR
1 سال
R122,00ZAR
1 سال
R122,00ZAR
1 سال
.online
R500,00ZAR
1 سال
R500,00ZAR
1 سال
R500,00ZAR
1 سال
.physio
R1.385,00ZAR
1 سال
R1.385,00ZAR
1 سال
R1.385,00ZAR
1 سال
.plumbing
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
.pro
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
R385,00ZAR
1 سال
.rentals
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.repair
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.report
R345,00ZAR
1 سال
R345,00ZAR
1 سال
R345,00ZAR
1 سال
.school
R600,00ZAR
1 سال
R600,00ZAR
1 سال
R600,00ZAR
1 سال
.shop
R524,56ZAR
1 سال
R524,56ZAR
1 سال
R524,56ZAR
1 سال
.solutions
R345,00ZAR
1 سال
R345,00ZAR
1 سال
R345,00ZAR
1 سال
.tax
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
R850,00ZAR
1 سال
.tech
R895,00ZAR
1 سال
R895,00ZAR
1 سال
R895,00ZAR
1 سال
.today
R345,00ZAR
1 سال
R345,00ZAR
1 سال
R345,00ZAR
1 سال
.travel
R1.885,00ZAR
1 سال
R1.885,00ZAR
1 سال
R1.885,00ZAR
1 سال
.uk
R135,00ZAR
1 سال
R135,00ZAR
1 سال
R135,00ZAR
1 سال
.us
R165,00ZAR
1 سال
R165,00ZAR
1 سال
R165,00ZAR
1 سال
.website
R375,00ZAR
1 سال
R375,00ZAR
1 سال
R375,00ZAR
1 سال
.wiki
R450,00ZAR
1 سال
R450,00ZAR
1 سال
R450,00ZAR
1 سال
.work
R185,00ZAR
1 سال
R185,00ZAR
1 سال
R185,00ZAR
1 سال
.world
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
.zone
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال
R510,00ZAR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution